pl en de fr

Zamówienia publiczne bez stosowania PZP

„Usługa restauracyjna dotycząca organizacji spotkania okolicznościowego dla rodzin z Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym, będących pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, które nawiązywać będzie do tradycji świąt Bożego Narodzenia”.

Szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Żoliborz oraz grup roboczych pn. „Praca z rodziną, w której występuje zjawisko przemocy, wynikające z przyczyn związanych z uzależnieniem od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych”.

Strona 1 z 16
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza