pl en de fr

Zamówienia publiczne z zastosowaniem PZP

Wykonanie prac polegających na zagospodarowaniu terenu części działki ew. nr 4 obręb 7-01-04 parku Kępa Potocka w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, poprzez ustawienie ściany z ekologicznych drewnianych paneli obsadzonych pnączami, dla zadania z budżetu partycypacyjnego nr 1134 ,,Ciszej na Kępie Potockiej”

Remont i przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Popiełuszki, stanowiącej dojazd do budynków Zespołu Szkół nr 53 oraz Przedszkola nr 197, w celu dostosowania jej parametrów do wymogów drogi pożarowej dla obiektów oświatowych - ETAP I
Strona 1 z 12
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza