pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

PORZĄDEK OBRAD na wspólne posiedzenie KOMISJI INFRASTRUKTURY oraz KOMISJI ŁADU PRZESTRZENNEGO dnia 24 października  2017 r. (wtorek) o godz. 18.00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 26 ust. 3 Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy nr 138/XXXII/2017 z dnia 5 lipca 2017 r., zwołuję XV SESJĘ MŁODZIEŻOWEJ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY.
czwartek, 12 października 2017 00:00

Posiedzenie Komisji Sportu - 18-10-2017r.

PORZĄDEK  OBRAD posiedzenia Komisji Sportu w dniu 18 października 2017 r.(ŚRODA), godz. 18.00 Urząd Dzielnicy Żoliborz, sala 328 
Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 420 z późn. zm.), zwołuję XXXV SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY.
PORZĄDEK OBRAD na posiedzenie KOMISJI EDUKACJI dnia 11 października 2017 r. (środa) o godz. 16.30 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza