pl en de fr

Wydarzenia samorządowe

PORZĄDEK OBRAD na posiedzenie KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA I PORZĄDKU w dniu 18 grudnia 2017 r. o godz. 18.00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz 
PORZĄDEK OBRAD posiedzenia KOMISJI INFRASTRUKTURY w dniu 12 grudnia 2017 r. o godz. 18:00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz
 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie realizacji  projektów wybranych w budżecie partycypacyjnym w edycjach w latach 2016 – 2018. 
 3. Sprawy różne, wolne wnioski.  
 4. Zakończenie posiedzenia. 
Przewodniczący Komisji
Infrastruktury
/-/ Robert Rogala
   

Zaproszeni goście:
 • Pan Krzysztof Bugla – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Grzegorz Hlebowicz – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Monika Nowaczyk – koordynator ds. budżetu partycypacyjnego
 • Pani Wiesława Firlej – Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Paweł Tęcza –  Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Krystyna Ptaszyńska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Przedsiębiorczości
 • Pan Łukasz Puchalski – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
 • Pan Tadeusz Jaszczołt – Dyrektor Zarządu Oczyszczania Miasta
 • Pan Marek Piwowarski – Dyrektor Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 9 ust. 2 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik do uchwały nr 109/XXIII/2016 Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 18 października 2016 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, zwołuję VI SESJĘ RADY SENIORÓW DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY.

Uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z § 22 ust. 1 Statutu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, stanowiącego załącznik nr 18 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r., poz. 420 z późn. zm.), zwołuję XXXVI SESJĘ RADY DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia KOMISJI BUDŻETU I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w dniu 28 listopada 2017 r. o godz. 17:00 sala konferencyjna na III p. Urzędu Dzielnicy Żoliborz
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
 • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza