pl en de fr

Urząd Dzielnicowy

piątek, 13 października 2017 00:00

Czy Park im. Stefana Żeromskiego nadal będzie nasz?

Opinia Żoliborza była jednoznaczna: park noszący imię Stefana Żeromskiego, wybitnego pisarza, wizjonera szklanych domów, powinien pozostać w naszych rękach. Stało się jednak inaczej. Zarządzenie Nr 1615/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 października 2017 r. w sprawie powierzenia w zarządzanie i administrowanie Zarządowi Zieleni m.st. Warszawy nieruchomości położonych w Warszawie na terenie parku im. Stefana Żeromskiego zostało podpisane i nabrało tym samym mocy obowiązującej. Kropka i stało się. Chodzi o 4,5 h zielonej wyspy w sercu Żoliborza (par.1,pkt.1) oraz o znajdujące się na tym terenie dwie prochownie po 100 m2 każda (par.1, pkt. 2 i 3).

piątek, 13 października 2017 00:00

Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Oświaty, Z okazji Dnia Edukacji Narodowej proszę przyjąć serdeczne podziękowania za pełną zaangażowania i profesjonalizmu pracę na rzecz żoliborskiej oświaty oraz wyrazy najwyższego uznania, bowiem zawód który Państwo wybraliście wymaga wielkiej odpowiedzialności i mądrości życiowej.

Niech każdego dnia towarzyszy Wam twórcza pasja przekazywania wiedzy i doświadczenia. Stanowi ona źródło życiowych wyborów, kształtuje postawy i niejednokrotnie decyduje o sukcesie życiowym Waszych podopiecznych. Niech będzie dla Was źródłem dumy i satysfakcji wynagradzającej niedogodności codziennej pracy.

Serdeczne podziękowania kierujemy również do wszystkich pracowników szkoły – administracji i obsługi. To dzięki Państwa staraniom, solidności i sumienności uczniowie mogą zdobywać wiedzę w dogodnych i bezpiecznych warunkach.

Trwa niełatwy proces wdrażania reformy oświaty - czas wzmożonego wysiłku i podejmowania nowych wyzwań, pragniemy Państwu podziękować za dotychczasową aktywność i wsparcie okazywane uczniom i ich rodzicom.
Gronu Pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom Szkoły życzymy niegasnącej satysfakcji z pracy zawodowej, zdrowia i pełni sił, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Rada i Zarząd Dzielnicy Żoliborz
czwartek, 12 października 2017 00:00

XXXV Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz

Adamowi Buławie, Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Żoliborz, i Krzysztofowi Bugli, Burmistrzowi Dzielnicy Żoliborz, zadaliśmy jednobrzmiące pytanie: -  Co uznaje Pan za najważniejsze wydarzenie na XXXV Sesji Rady Dzielnicy Żoliborz?

środa, 11 października 2017 00:00

Odeszła Hanna Szczepanowska „Heban”

W poniedziałek 9 października odeszła w wieku 88 lat druhna Hanna Szczepanowska „Heban”. Harcerstwo wypełniało całe Jej życie.

wtorek, 10 października 2017 00:00

Przebudowa ulicy Śmiałej

W dniu 9 października w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz odbyło się spotkanie mieszkańców Żoliborza z Grzegorzem Hlebowiczem, zastępcą Burmistrza Dzielnicy Żoliborz, i przedstawicielami firmy „Grima Architektura i Krajobraz” w sprawie opracowania koncepcji przebudowy ulicy Śmiałej na odcinku od ul. gen. Zajączka do al. Wojska Polskiego. Omawiano dwa warianty przygotowywanej koncepcji. Pierwszy z nich zakłada pozostawienia dotychczasowego układu jezdni i chodników oraz budowę zatok postojowych w miejscu istniejącego trawnika. W drugim wariancie proponuje się stworzenie jednolitej przestrzeni, tzw. Woonerfu, bez wyodrębniania wysokościowego jezdni i chodników. Mowa była również o wprowadzeniu na ul Śmiałej ścieżki kontraruchu dla rowerów.
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza