pl en de fr

Urząd Dzielnicowy

6 grudnia 2017 r. o godz. 17.30 odbyło się spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w Dzielnicy Żoliborz. Zebrani uzgodnili  zasady wsparcia dla mieszkańców  w związku z trwającym etapem składania projektów. Wydziały merytoryczne będą udzielać  pomocy i informacji  telefonicznie, w godzinach pracy Urzędu. 

piątek, 01 grudnia 2017 00:00

XXXVI Sesja Rady Dzielnicy Żoliborz

To jeszcze nie finał, ale na XXXI Sesji RDŻ uczyniony został ważny krok przybliżający nas do uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego Żoliborza Południowego. Rada Dzielnicy „zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Żoliborza Południowego…”. Marek Mikos, reprezentujący Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy, swoje wystąpienie ograniczył do sformułowania jednozdaniowej prośby o pozytywną opinię. Taką wolę deklarowali również w swoich wystąpieniach radni. Dyskusja, którą podjęli głównie  zainteresowani sprawą mieszkańcy i przedstawiciele deweloperów, skoncentrowała się w zasadzie na dwóch wątkach. Pierwszy z nich dotyczył możliwości nadbudowy jednego pietra na kilku domach na osiedlu WSM Serek Żoliborski. Pieniądze uzyskane dzięki sprzedaży powstałych w ten sposób mieszkań umożliwiłyby zainstalowanie w tych budynkach (dotychczas czteropiętrowych) wind. Niektóre wypowiedzi w tej sprawie zabrzmiały bardzo dramatycznie, gdyż przy obecnie obowiązującym stanie prawnym takie rozwiązanie jest mało realne. W drugim wątku podniesionym przez deweloperów zwrócono uwagę na fakt zmiany w projekcie planu przeznaczenia niektórych fragmentów terenu. Uniemożliwi to zrealizowanie inwestycji zaplanowanych zgodnie z wydanymi deweloperom przez miasto warunkami zabudowy. Sprawy te zapewne wrócą podczas dyskusji  na forum Rady Warszawy. Konkretne uwagi do planu złożył Bogdan Żmijewski, który opowiedział się za przyjęciem planu, ale równocześnie z dużym znawstwem przedmiotu dyskusji wypunktował zagadnienia,  które wymagają korekty.

W czwartek, 30 listopada o godz. 18.00 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz, podobnie jak we wszystkich dzielnicach Warszawy odbyło się spotkanie otwarcia inaugurujące 5. edycję budżetu partycypacyjnego w Warszawie.

piątek, 13 października 2017 00:00

Czy Park im. Stefana Żeromskiego nadal będzie nasz?

Opinia Żoliborza była jednoznaczna: park noszący imię Stefana Żeromskiego, wybitnego pisarza, wizjonera szklanych domów, powinien pozostać w naszych rękach. Stało się jednak inaczej. Zarządzenie Nr 1615/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3 października 2017 r. w sprawie powierzenia w zarządzanie i administrowanie Zarządowi Zieleni m.st. Warszawy nieruchomości położonych w Warszawie na terenie parku im. Stefana Żeromskiego zostało podpisane i nabrało tym samym mocy obowiązującej. Kropka i stało się. Chodzi o 4,5 h zielonej wyspy w sercu Żoliborza (par.1,pkt.1) oraz o znajdujące się na tym terenie dwie prochownie po 100 m2 każda (par.1, pkt. 2 i 3).

piątek, 13 października 2017 00:00

Dzień Edukacji Narodowej

Szanowni Nauczyciele i Pracownicy Oświaty, Z okazji Dnia Edukacji Narodowej proszę przyjąć serdeczne podziękowania za pełną zaangażowania i profesjonalizmu pracę na rzecz żoliborskiej oświaty oraz wyrazy najwyższego uznania, bowiem zawód który Państwo wybraliście wymaga wielkiej odpowiedzialności i mądrości życiowej.

Niech każdego dnia towarzyszy Wam twórcza pasja przekazywania wiedzy i doświadczenia. Stanowi ona źródło życiowych wyborów, kształtuje postawy i niejednokrotnie decyduje o sukcesie życiowym Waszych podopiecznych. Niech będzie dla Was źródłem dumy i satysfakcji wynagradzającej niedogodności codziennej pracy.

Serdeczne podziękowania kierujemy również do wszystkich pracowników szkoły – administracji i obsługi. To dzięki Państwa staraniom, solidności i sumienności uczniowie mogą zdobywać wiedzę w dogodnych i bezpiecznych warunkach.

Trwa niełatwy proces wdrażania reformy oświaty - czas wzmożonego wysiłku i podejmowania nowych wyzwań, pragniemy Państwu podziękować za dotychczasową aktywność i wsparcie okazywane uczniom i ich rodzicom.
Gronu Pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom Szkoły życzymy niegasnącej satysfakcji z pracy zawodowej, zdrowia i pełni sił, optymizmu i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 

Rada i Zarząd Dzielnicy Żoliborz
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza