pl en de fr

Komunikaty Urzędu Dzielnicy

Komunikat Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy: W Warszawie utrzymuje się wysokie stężenie pyłów zawieszonych w powietrzu. Dobowe stężenie pyłu zawieszonego PM10 szczególnie wzdłuż ruchliwych ulic może przekroczyć  jutro warszawski poziom alarmowania (100 mg/m3).

21.10.2017 od 12:00 do 14:00
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, ul. Anielewicza 6, Centrum Edukacyjne, 1 piętro, sala nr 3.

STAŻ MIEJSKA M.ST. WARSZAWY prowadzi REKRUTACJĘ na stanowisko aplikanta - strażnika miejskiego. Miej wpływ na życie stolicy. DOŁĄCZ DO NAS!

Szczegóły w ogłoszeniu na stronie www.strazmiejska.waw.pl

Zawiadomienie o wszczęciu postępownia dot. budowy sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz budową przyłącza gazu oraz podziemnych odcinków instalacji gazu przy ul. Mścisławskiej, Drohickiej, Małogoskiej, Mysłowieckiej, Mickiewicza, i Potockiej w Warszawie.

Zapraszamy mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego na Żoliborzu.
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie Facebook
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie twitter
  • Przejdź do profilu Urzędu Dzielnicy Żoliborz w serwisie youtube
Śladami Powstańczego Żoliborza